Live Sæbbe og Irene Krogh gjennomførte undervisningen. Mirela Zarnescu er også instruktør, men var ikke med denne dagen. Dagskurset har en varighet på seks timer og er et ledd i satsingen på å heve kompetansen på tidlig oppdagelse, rask respons og team arbeid ved forverret somatisk tilstand. Formålet er at alle som jobber innen pleie og omsorgssektoren skal bruke sine kunnskaper på en strukturert måte i sin tilnærming til helsehjelpen som skal gis. Våre Proact instruktører deltar på sin side i en fagtuviklingsprossess i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms og Finnmark - Troms.