Kommunene Senja og Dyrøy og Visit Senja Region har inngått et samarbeid med nærbutikker i Senjaregionen om turistinformasjon. Målet er å styrke servicetilbudet og gi bedre informasjon til besøkende der de ferdes. Turistinformasjon er et viktig verktøy for besøksforvaltning og styring av trafikk. Prosjektet som nå er igangsatt er en del av en større satsing for å skape økt verdiskapning, gi flere besøkende og videreutvikle levende bygdesamfunn. Satsingen vil også bidra til å styrke destinasjonsarbeidet og utviklingen av Senjaregionen som et bærekraftig reisemål. I tillegg styrkes nærbutikkenes rolle som service-og informasjonspunkt.

  • Nærbutikken er hjertet i bygda, og fungerer både som møteplass og servicepunkt. Ved å kombinere butikkenes tilgjengelighet med besøkendes informasjonsbehov, skal prosjektet sikre gode opplevelser og positive ringvirkninger for hele regionen, uttaler Rikke Steiro, Næringsrådgiver i Senja kommune.

Steiro utdyper videre at nærbutikkene er flotte ambassadører for bygdene og hele Senjaregionen, og er i stadig utvikling for å møte fremtidas behov. Senja har i år fått sin første døgnåpne og selvbetjente butikk, og flere har lignende planer – til stor glede for både innbyggere og besøkende.

Nærbutikken i Fjordgård er en av butikkene på Senja som ønsker delta i samarbeidet.   

  • Vi har jo operert som et uformelt infopunkt i mange år før vi ble medlem i Visit Senja Region, men ønsker å få en mer tydelig rolle og markere oss på kartet gjennom dette samarbeidet. Som infopunkt får vi tilgang på markedsmateriell som gjør oss mer synlige for de som besøker bygda vår - det er turistene som gjør det mulig for oss å holde liv i butikken gjennom hele året, forteller Pia Larsen, Butikksjef i Nærbutikken Fjordgård.

Samarbeidet mellom nærbutikker, destinasjonsselskap og kommuner har allerede fått oppmerksomhet nasjonalt, blant annet hos Merkur-programmet og dagligvarebransjen. Ragnvald Storvoll fra Dyrøy er medlem i Merkur-styret, og var involvert i oppstarten av samarbeidsprosjektet i fjor.

  • I hele Norge skjer det nå endringer der butikker får en enda viktigere rolle for service, både for innbyggere og gjester. Senja og Dyrøy er i front i Troms med dette infohub-prosjektet. I Nordland har Meløy kommune nettopp åpnet det som kalles et kommunalt servicepunkt. Der er tre butikker med å levere tjenester. I vår region er mange flere butikker med, og denne pilotsatsinga tror jeg bare er starten på en ny og bedre måte å utvikle tjenester for innbyggere og turister, sier Storvoll.

Visit Senja Region har over lengre tid jobbet for at Senjaregionen skal oppnå merket for bærekraftig reisemål. Daglig leder Julie Lauritzsen har ledet prosjektet, der økt lokal verdiskapning og lønnsomhet for bedriftene er noen av målene.

  • Infohub-prosjektet vi nå jobber med er et godt tiltak som på sikt kan bidra til økt trafikk, flere arbeidsplasser og bedre servicetilbud gjennom hele året i bygdene - noe som vi håper lokalbefolkningen også vil ha glede av.

Visit Senja Region ønsker å være synlig med informasjon der gjestene befinner seg. Å utvikle et godt samarbeid med nærbutikkene er et mål for i mye større grad å lykkes.  

  • I bærekraftsarbeidet har vi fokus på at et godt sted å bo er et godt sted å besøke, og dette prosjektet mener vi bidrar til å gi besøkende et nært og autentisk møte med lokalbefolkningen. Samarbeidet er starten på en spennende utvikling, med økt synlighet og en sterkere tilknytning til alle de unike bygdene vi har i Senjaregionen, avslutter Lauritzsen.

Disse butikkene er med i prosjektet:

Joker Gibostad
Joker Husøy
Nærbutikken Fjordgård
Snarkjøp Vangsvik
Joker Skaland
Matkroken Gryllefjord
Joker Stonglandseidet
Coop Marked Rossfjord
Nærbutikken Sifjord
Snarkjøp Flakstadvåg
Prix Brøstadbotn

I tillegg er det tilgjengelig informasjon hos:

Hurtigbåtterminalen, Finnsnes
Nordavindshagen i Brøstadbotn – med Sommervert og kafé i juli
Visit Senja Region, Strandveien Finnsnes – med Sommervert sommeren ‘23