Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy. Det vil ved test innen 24 timer bli brukt PCR test.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

Test utføres av Dyrøy og Sørreisa legekontor, i Sørreisa ved frivilligsentralen på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her: 778 75 100 (Sørreisa) eller 771 89 250 (Dyrøy).