Kommunal rapport utarbeider hvert år en oversikt over landets kommuner. Oversikten rangerer kommunene og kommunenes tjeneste etter fastsatte kriterier. Vurderingene skal være relativt objektive, da det er tallforhold som legges inn i den årlige rapporteringen fra kommunene. Det vil for eksempel være antall ansatte med fagutdanning, antall timer tilsynslege, andel ansatte med videreutdanning, antall enerom, døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter osv.

Klatrer på tabellen

Pleie og omsorg i Dyrøy kommune har klatret oppover på barometeret de siste årene, et tydelig tegn på at tjenestene våre til bl.a. eldre og syke blir stadig bedre.

I 2020 lå vi på plass nummer 128, i 2021 klatret vi opp til plass nummer 17, og i 2022 endte vi opp på plass nummer 24.

Det er svært gledelig at disse indikatorene er med på å synliggjøre innsatsen i pleie- og omsorgssektoren i Dyrøy. Dette omfatter alt fra politiske prioriteringer, til ansatte som har stått på og skaffet seg fagbrev, ansatte som har tatt sykepleie- og vernepleierutdanning på hel- eller deltid, at dyktige helsepersonell blir værende i kommunen, at vi får nye hjemvendte og nytilsatte helsepersonell som sammen med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, helsesykepleiertjenesten og kommunepsykolog, bidrar til en bred og god tjeneste til innbyggerne i Dyrøy, sier kommunalsjefen.

Det er også verdt å bemerke at nybygging og ombygging har pågått i hele 2022, noe som påvirker statistikken noe.

Graf1.png

Grafen indikerer at Dyrøy ligger blant topp 30, noe som er svært positivt.