Smittesporing er pågående, men vi har allerede god oversikt. Foreløpig er en nærkontakt satt i karantene i Salangen, og fire personer er satt i ventekarantene. Risiko for at disse er smittet vurderes som lav, men smitte kan ikke utelukkes før det foreligger svar på Covid-19 test.

Foreløpig er det ikke indikasjoner på videre smitte i Salangen. Smittet person har selv fattet mistanke før retur til Salangen, og bidratt til å begrense muligheten for videre smittespredning.

Kriseledelsen i Salangen kommune vil oppfordre alle i spesielt risikogruppene som kun har fått en vaksine til å utvise særlig varsomhet med å oppsøke steder med mye folk og økt risiko for smittespredning i sommer.

Alle oppfordres på det sterkeste til å overholde generelle smittevernråd gjennom sommeren slik at smittespredningen begrenses og flest mulig kan få en mest mulig normal sommer.