For å skaffe kunnskap om pårørendes opplevelse av tjenestene, benytter vi oss av en digital løsning fra USHT innlandet som sammenstiller svarene fra pårørende til en rapport som kan brukes i forbedringsarbeidet. 

Alle som er pårørende og nærmeste pårørende til pasienter og brukere som mottar tjenester fra Dyrøy kommunes Pleie og omsorgstjeneste inviteres med dette til å legge inn sin besvarelse. Undersøkelsen er anonym. 

Gå inn på lenken: Pårørendeundersøkelsen - Ivaretatt? (parorendeundersokelsen.no) 

Husk å velge DYRØY kommune i nedtrekks menyen får du kommer dit. 

Undersøkelsen stenger 31. mars. 

 

På forhånd takk for samarbeidet.