Telefonnummer

Telefonnummer til legevakt er 116 117, det er også mulig å ringe 77 18 64 19 om du befinner deg i en annen kommune. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Besøksadresse

På grunn av Korona-pandemien er KAD – sengene i Bardu midlertidig stengt. Denne funksjonen vil i stor grad ivaretas av Dyrøy omsorgssenter. Legevaktslege vil vurdere sykehusopphold opp mot dette tilbudet. 

Legevakten er lokalisert i Bardu Helsesenter, Fogd Holmboes gt 56 i de gamle lokalene til fysioterapitjenesten.

For mer informasjon, se tidligere innlegg her.