6. februar er en viktig dag for det samiske folk, uansett hvor man bor. Dagen feires i hele Sápmi, som strekker seg over fire land. Man ser at dagen markeres i stadig flere kommuner, av flere organisasjoner og privatpersoner. Det er gledelig å se. Fordi samene som urfolk er en del av den rike kulturarven vi har her i nord, og i Norge, og for å anerkjenne den betydningsfulle rollen urfolk har hatt og fortsatt har i vår regionale, men også nasjonale historie.

Kulturen har vært med på å forme det norske samfunnet. Gjennom generasjoner har man bevart identiteten, sine tradisjoner og sin tilknytning til naturen – noe som er verdifullt i vår moderne tid. Men det har ikke vært lett.

Tidligere fornorskningspolitikk har hatt negative konsekvenser for det samiske folk, og historie, dette påvirker oss fortsatt. Mange har begynt å nærme seg sin egen samiske bakgrunn.

For hva er det samiske i oss? For mange er det veldig naturlig, vanlig. Kanskje man ikke tenker så mye over sin egen samiske identitet i hverdagen, det er en del av ditt indre, tett sammenvevd med eget selvbilde. Men for andre kan det være vanskeligere å omfavne sin samiske bakgrunn. Vi som lever i nord med vår kultur og historie kan gjøre veien litt lettere ved å ta imot våre egne med varme og samhold. 

Jeg vil fremheve samarbeidet mellom skolen og kulturavdelingen her i Dyrøy kommune. Dette samarbeidet har gjort det mulig for oss alle å få et lite innblikk i den rike samiske kulturen gjennom et variert program. Fra musikk, til lassokasting, historie fra Dyrøy med Berit og matopplevelser som kaster lys over samisk historie og kultur – dette arrangementet gir oss alle en mulighet til å lære, forstå og sette pris på mangfoldet og historien som vi alle er en del av.

Med disse ordene takker jeg for oppmerksomheten og ønsker dere alle en gledelig feiring av Samenes nasjonaldag her i Dyrøy.

Gratulerer med dagen- Lihkku beivviin!