I henhold til kommuneloven vil kommunestyret velge en settevaraordfører. 

Dette gjøres i et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 4. juli.