Kommunestyret 2019-2023

Digital plattform

Kommunestyremøte 30.4.20 ble gjennomført via den digitale plattformen Teams. Kommunene er oppfordret til å gjøre lydfiler/video fra møtet tilgjenglig for allmennheten når det ikke er mulig med fysisk tilstedeværelse. 

Ønsker du å se møtet i opptak finner du det her

Møteinnkallinger og møteprotokoller legges fortløpende ut på vår politiske møtekalender