Kommunestyret i Dyrøy fattet 10.12.20 følgende vedtak knyttet til digitale møter: 

  1. Politiske møter i Dyrøy kommune skal som hovedregel avholdes som fysiske møter. 
  2. Det gjøres unntak for at politiske møter kan avholdes digitalt fra 01.01.21 til 30.06.21.
  3. Utvalgets leder i samråd med ordfører kan beslutte at et møte skal avholdes digitalt. Slik fastsettelse må fremgå av innkallingen til møtet. 

For å opprettholde møteoffentlighetsprinsippet, legges opptak av møtene ut i etterkant.