Digital plattform

Formannskapsmøte 11.5.20 ble gjennomført via den digitale plattformen Teams. Kommunene er oppfordret til å gjøre lydfiler/video fra møtet tilgjenglig for allmennheten når det ikke er mulig med fysisk tilstedeværelse. 

Ønsker du å se møtet i opptak finner du det her. 

Møteinnkallinger og møteprotokoller legges fortløpende ut på vår politiske møtekalender

Ordinært kommunestyremøte

Kommunestyremøtet i morgen 19.mai vil gjennomføres i Nordavindshagen. Det vil være mulig for tilhørere å sitte i foajeen om man vil følge møtet, ihht gjeldende smittevernregler.