Det har vært godt å komme i gang. Oppstarten har vært positiv og vi ser fram til at skolen også åpnes for eldre elever. Det forventes avklaringer fra sentrale myndigheter i løpet av neste uke på hvordan åpningen for eldre elever blir.