Den siste veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 kom 26. juni og det er denne vi planlegger høsten etter.

Trafikklysmodellen er fortsatt veiledende for hvordan vi skal forholde oss til situasjonen framover. Den definerer de ulike farenivåene ifht korona-tiltak som skal iverksettes i barnehager.

Myndighetene har bedt oss planlegge høsten ut fra nivå gult, men at en må være forberedt på endringer.

Gult nivå hos oss innebærer

 1. Fortsatt skal INGEN syke møte i barnehagen.

  Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie. Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
   
 2. God hygiene og forsterket renhold gjelder fortsatt
   
 3. Kontaktreduserende tiltak
 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna ivaretas
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte pr kohort
 1. Barnehagetilvenning

  Barn og foresatte på tilvenning skjer i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig.

Vel møtt til nytt barnehageår.