Mentorprogrammet

En visuell forsmak; https://1drv.ms/v/s!Av4i69L0qrlGgv1shb2jvMOifD1Ysw?e=4OHBrg

«Dyrøy kommune ønsker å tilby sine innbyggere tjenester av høy kvalitet utført av kompetente fagfolk. Politisk og administrativ ledelse i kommunen er enig om en satsning for å beholde helsepersonell i kommunen.

Høsten – 2022 ble det etablert en prosjektgruppe, bestående av enhetsleder, kommunalsjef for helse og omsorg, sykepleier og helsefagarbeider fra hjemmetjeneste og sykehjem, hovedtillitsvalgt fra NSF og Fagforbundet samt prosjektleder fra Jobbvinner. 

Prosjektgruppas oppdrag var å utvikle og prøve ut en systematisk oppfølgingsordning for nytilsatte helsepersonell i kommunen ved hjelp av mentor. Målet var å redusere turn-over i helsepersonellgruppen. 

Prosjektgruppa og mentorene håper at mentoreringsprogrammet blir et nyttig og inspirerende verktøy både for den nytilsatte, mentorer og enhetsleder. Arbeidet med å gi den nytilsatte nødvendig og riktig opplæring og optimal oppfølging i det første året som ny medarbeider er svært viktig for at vi skal beholde deres kompetanse i kommunen

 

Siste samling i nettverket er i starten av november. Vi arrangerer et avspark for de ansatte den 20. oktober med egenprodusert pizza. 

 

Læringsnettverket er initiert av samarbeid mellom Tromsø kommune, NSF Tromsø, USHT Troms og Finnmark, KS Nord Norge og Jobbvinner.