Under besøket vil helsepersonellet informere om de tjenester som kommunen kan yte, samtidig vil følgende kartlegginger gjøres;

Ergoterapeut vil vurdere:

 • Boligens universelle utforming
 • Personens tanker om nåværende og fremtidige ønsker og behov i forhold til bolig.
 • Behov for hjemmebesøk av fysioterapeut

Sykepleier vil tilby:

 • Registrering av vitale kroppsfunksjoner og fysiske data som;
  • Blodtrykk, puls, oksygenmetning og vurdering av fallrisiko.
  • Høyde og vekt (pluss kartlegging av ernæringsstatus)
  • Bruk av medisiner
 • Kartlegging av personlige ønsker og behov;
  • Hvem er nærmeste pårørende?
  • Hva er viktig for deg i de kommende årene?

Dyrøy kommune kommer til å bruke tiden frem til sommerferien til å gjennomføre disse hjemmebesøkene. Deretter kommer dette til å inngå som en del av tjenesten til våre innbyggere som runder 70 år.

I tillegg vil årlige statusregistreringer være med på å fange opp endringer som kan ha betydning for den enkelte.

Vi gleder oss til å komme i gang med dette og håper at alle som blir oppringt takker ja til tilbudet.

Kontaktinformasjon;
Ergoterapeut Marie Hansen Mosby; 92 09 78 75
Sykepleier Lisbeth Gunnberg (hjemmesykepleien); 90 60 25 88