Det er mange som har luftveisinfeksjoner/ forkjølelse, spesielt blant barn og unge. Mange foreldre må være hjemme med syke barn. I Salangen er en avdeling i barnehagen stengt på grunn av stort sykefravær.

Det pågår et koronasmitteutbrudd blant barn i Dyrøy, et utbrudd i tilknytning til Lavangsheimen og et utbrudd i tilknytning til vernet bedrift og miljøtjenesten i Ibestad. Et utbrudd på Ibestad sykehjem medførte store bemanningsproblemer for kort tid siden. Nå er bemanningssituasjonen i Lavangen meget vanskelig, og krevende i øvrige kommuner.

Omfattende koronatesting er utført i kommunene.

Situasjon krever nå igjen felles innsats for å begrense smitten i vårt område. Spesielt de nærmeste dagene kan bli utfordrende og vi ber alle om å bidra til å begrense smittespredningen.

Det viktigste tiltaket er vaksinering. Siden vaksinen har minimale bivirkninger og god effekt på kort sikt, oppfordres alle som ikke har fått første og andre dose til å melde seg på til vaksinering.

3. vaksinedose tilbys nå til eldre over 65 år. Mange sykehjemsbeboere og brukere av omsorgstjeneseter og hjemmesykepleie har fått 3. dose de siste ukene og vi forventer økende effekt av dette fremover.

Den nærmeste uken har vi følgende oppfordring:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold avstand (1 meter). Unngå fysisk kontakt og håndhilsing
  • Bruk munnbind innendørs på offentlige steder
  • Begrens reising som kan medføre smitterisiko

For besøk i sykehjem gjelder:

  • Avtal besøk med betjeningen
  • Bruk munnbind

For ansatte i sykehjem og hjemmesykepleie utenom pågående utbrudd gjelder:

  • Nærkontakter til smittede pålegges bruk av munnbind og bruk av beskyttelsesutstyr ved pasientnært arbeid
  • Uvaksinerte pålegges bruk av munnbind og bruk av beskyttelsesutstyr ved pasientnært arbeid
  • Fullvaksinerte benytter munnbind i situasjoner med øket risiko for smitte

Testkapasitet

For å sikre hurtig svar og begrense smittespredning, går vi over til selvtesting hjemme. Ved mistanke om luftveisinfeksjon deles det ut gratis testsett. Kontakt tlf. 77 18 92 74 for utlevering av test i Dyrøy kommune. Pga. begrenset tilgang på tester, begrenses dette til et sett pr. person. De som har positiv test dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og ev. råd kan gis.