I forbindelse med saken har Dyrøy kommune kontaktet fylkeslege hos Statsforvalteren for Troms og Finnmark, hvor det anmodes om hendelsesbasert tilsynssak. Det skal innhentes opplysninger både fra klager og påklagede virksomhet for å kunne opplyse saken tilstrekkelig. Fylkeslegen vil deretter ta stilling til problemstillingen og vurdere videre behandling.
Formålet med en tilsynssak vil være å avdekke mulige lovbrudd fra kommunens side i forhold til kravet om forsvarlig helsehjelp.

Informasjonen deles uten mulighet for kommentarer på egen Facebookside. Dette for å unngå kommentarer med sensitive personopplysninger.