Endring i mottak av doser

 8PnfsXQyp 37MQAAAAASUVORK 5CYII=

I sum innebærer dette at vi mottar 187 doser mindre enn forespeilet innen uke 32 da vi hadde forventet å kunne tilby alle innbyggere 1.dose. Vi har ikke prognoser lengre enn til uke 33. Siste mottatte prognose for uke 33 vil være at vi mottar 6 doser denne uka. Det vil i sin helhet gå til 2.doser.

Oppdatert prognose

YB  4B 9wD 5gH 7AP 2Aem  4AOVr 6dcKnQuWfAM AZ 8Ax 4BjwDngHPwONm 4P 8DGnOZKScqknkAAAAASUVORK 5CYII=

Det vil kunne komme endringer i fremdriften avhengig av tilgangen på vaksiner.