Dyrøy kommune følger de nye nasjonale retningslinjene.

Du kan lese mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

For Dyrøy innebærer dette

  • Idrettshallen åpnes fra onsdag 20. januar. NB! Åpningen gjelder for barn og unge under 20 år. Det kan gjøres unntak for andre grupper, men da kun etter avtale med kommunen. Gjeldende smittevernregler videreføres.
  • Kulturskole og ungdomsklubb gjenopptar sine aktiviteter. Også her følges gjeldende smittevernregler.
  • Dyrøy folkebibliotek åpner. Tirsdag 11-19, onsdag 10-16, lørdag 11-15. Max 5 personer inne samtidig. 
  • Dyrøy omsorgssenter gjenåpnes for besøk onsdag 20. januar. Besøk avtales med avdelingen.
  • Skjenkeforbud av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.