100821 kl 0800    

 

Isolert  

Karantene 

 Endring positive siste døgn

Salangen 

+1

Lavangen 

Ibestad  

Dyrøy