For Dyrøy vil fortsatt alle fra 1.-4.trinn gå på skole mandag. For øvrige trinn tas en bestemmelse fredag 8.mai. 
 

Denne avgjørelsen kommuniseres på kommunens sider og direkte til foresatte.