Salangen kommune: 

Antall personer i isolasjon: 2 (-1)

Antall personer i karantene: 16

 

Lavangen kommune:  

Antall personer i isolasjon: 1

Antall personer i karantene: 5

 

Dyrøy kommune: 

Antall personer i isolasjon: 2 

Antall personer i karantene: 1

 

Ibestad kommune: 

Antall personer i isolasjon: 0

Antall personer i karantene: 6

 

 Link til Astafjordlegen