Dyrøy kommune har fått forlenget omstillingsstatus til og med 2023. Kommunestyret behandlet omstillingsplan og handlingsplan i møte 4.mars. Målsettingen for hele 6-årsperioden fra 2018-2023 blir nå å bidra til minst 50 nye og sikrede arbeidsplasser. I tillegg skal programmet bidra til et mer robust og bærekraftig næringsliv og at kommunen blir en stadig bedre tilrettelegger for næringslivet. 

De fire innsatsområdene beholdes som før. Omstillingsplanen tar utgangspunkt i årlige økonomiske rammer på 4 mill, hvorav ca 3 mill er reine tiltaksmidler. 

Arbeidet med tilrettelegging og innsalg av Espenes Industriområde mot sjømatnæring og leverandøraktivitet blir viktig. Kommunens boligsatsing og sentrumsutviklingsarbeidet skal følges opp. Samarbeid, møteplasser, kompetanseheving blir viktige fellestiltak for alle innsatsområder. Viktigst av alt blir å  bidra til djerve satsinger i næringslivet som skaper arbeidsplasser, først og fremst i de bedriftene vi har - men også i nyetableringer.

Har du en ide eller ønsker mer info om VOX Dyrøy, ta kontakt med daglig leder Stig Stokkland.