Kommune:                         Dyrøy

Søker:                                  Salaks AS

Søknaden gjelder:           Økt MTB

Størrelse:                            5980 tonn

Lokalitet:                             Mohamn 34057

Kartref.:                              N69’07,729 Ø17’ 47,857

Kontaktperson:                Sigurd Grønli, tlf. 97775477        

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Dyrøy kommune, servicetorget og folkebiblioteket og på vår nettside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn eller på epost: postmottak@dyroy.kommune.no  innen 25.01.2022.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder til søknadsskjema.