I henhold til kommunelovens §14-3 legger Dyrøy kommune ut økonomiplan 2024-2027 med årsbudsjett 2024 og formannskapets innstilling, til offentlig høring på kommunens hjemmeside, på rådhuset og i biblioteket og Nordavindshagen i tiden 21.11.2023 frem til 06.12.2023. 

Dyrøy kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 7. desember 2023, og høringsfrist er innen 06.12.2023. 

Foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til vedtak i egne saker, men vedlegges også her. 

 

Uttalelser 

Eventuelle uttalelser sendes til Dyrøy kommune på epost til: postmottak@dyroy.kommune.no 

Uttalelser må sendes innen 6. desember 2023, og merkes "Budsjett 2024".