Forslag til valg av meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut til offentlig ettersyn. 

Har du merknader, innvendinger til forslag til meddommere og skjønnsmedlemmer, må dette sendes til postmottak@dyroy.kommune.no innen 12.juni 2024.

Forslag

Meddommer Nord-Troms og Senja Tingretten 2025-2028

Kvinner: 

 1. Kine Svendsen-Senol
 2. Ellen Mikalsen Hals
 3. Stine Hanssen Øverli

Menn:

 1. Karl Johan Olsen
 2. Hans-Arne Iversen
 3. Lars Erik Hanssen

Meddommer Hålogaland lagmannsrett 2025-2028

Kvinner:

 1. Helene Sætherskar

Menn:

 1. Sverre Bergheim

Meddommer Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 2025-2028

Kvinner: 

 1. Berit Jakobsen
 2. Margrethe Figve

Menn:

 1. Stian Johansen
 2. Dag Agnar Solbakk

Forslag til skjønnsmedlemmer 2025-2028:

Kvinner:

 1. Lise Kvåle
 2. Aase Birgitte Strokkenes

Menn:

 1. Svein Oluf Lilleng
 2. Geir Fjellberg