En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nettet som du får når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på Spleis, som er utvikler av tjenesten. Les mer om Spleis her

Fra 15. september er det mulig å få din digitale bøsse, men innsamlingen begynner først 5. oktober. I mellomtiden kan du redigere din digitale bøsse ved å legge inn personlig bilde og tekst etter eget ønske. Les mer om hvordan du kan gjøre det her.  

Den digitale bøssa, kan deles med venner, familie, naboer osv. Du kan dele via sosiale medier, SMS, telefon eller ansikt til ansikt til dine nærmeste. Det er mulig å gi på den digitale bøssa med bankkort eller Vipps. 

Vi har laget en samleside med tips og triks til hvordan du kan spre og være kreativ med din digitale bøsse her. 

Fra 5. oktober vil alle digitale bøssebærere få beskjed om at innsamlingen er åpnet, samtidig som de får gode tips og triks på hvordan de kan nå ut til sine venner.  

Alle pengene som samles inn på bøssen vil bli registrert på bøssebæreren sin kommune i statistikken.