Innbyggere i Dyrøy har nå fått et nytt helsetilbud. Etableringen av et FACT-team i samarbeid med Psykisk helse og rusklinikken (UNN HF) betyr at Dyrøy skal samarbeide med flere kommuner og spesialister om å gi tilbud til personer som har alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig ruslidelse.

Tilbudet skal gis der folk bor, og være fleksibelt og helhetlig. Også Senja, Bardu og Ibestad kommuner er med på dette. 

14. desember var det en tilstelning ved Senter for psykisk helse og rusbehandling på Silsand der teamet ble presentert. Ordføreren i Dyrøy var til stede sammen med kommunalsjef for helse og omsorg, Karl Johan Olsen.

- Dette er viktig for innbyggere i Dyrøy. Vi er glade for å være med på dette laget. Kommunen får her tilgang til kompetanse på spesialist-nivå som kan gi tjenester der folk bor. De som faller mellom flere stoler vil nå kunne bli bedre ivaretatt, håper ordføreren.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment, en metodikk som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Innskriving til FACT-teamet vurderes etter henvisning fra din fastlege.