Kommunal- og moderniseringsdep. har utarbeidet en midlertidig forskrift der det fremgår at det i kommunens vurdering spesielt skal legges vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
​c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Forskriftene følger som vedlegg.

Mottatte søknader vil bli behandlet fortløpende. Første møte i Dyrøy formannskap vil være 20.08.

For evt. nærmere opplysninger, ber vi om at rådgiver plan og næring Frank Moldvik kontaktes 91 30 45 46 eller e-post.