Bytte fastlege

Vi ønsker samtidig å minne om at du kan bytte til fastlegeliste knyttet til Dyrøy kommune, den med 599 plasser totalt. Om noen dager vil denne listen bli knyttet til navnet på vår lege som starter 1. februar, May Britt Lund (Maya).

Bytte av fastlege gjøres på helsenorge: https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege

  • Velg Logg inn for å bytte fastlege (benytt bank ID)
  • Velg Troms og Finnmark
  • Velg Dyrøy
  • Velg «finn fastleger»
  • Velg Liste uten fast lege (med 599 plasser totalt)
  • Klikk på «Bytt»-knappen
  • Huk av avkrysningsboksen for deg selv og eventuelle barn.
  • Bekreft byttet

Dette byttet gjelder fra den første i påkommende måned. Frem til da er det nåværende fastlege som du skal forholde deg til.

Du må selv gi beskjed til nåværende fastlegekontor om at du ønsker din journal overført til Astafjordlegen.