Dyrøy kommune har fremdeles 100.000 kr i SMIL-midler til fordeling i 2023.

Midlene lyses nå ut på nytt, med løpende søknadsfrist. Innkomne søknader behandles til det er fritt for midler.

Søknader blir vurdert opp mot gjeldende regelverk og prioriteringene i tiltaksstrategien (se vedlegg).

Søknader sendes elektronisk i Altinn. For mer informasjon om ordningene og lenke til søknadsskjema, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til drenering av jordbruksjord