May Elin Hals har vært enhetsleder/rektor ved Elvetun skole og gikk av med pensjon 31.03.23. Vi takker May Elin for hennes mangeårige innsats som rektor i kommunen og for hennes lange innsats for barn og unge, og ønsker henne lykke til i ny tilværelse. Frem til 31.07.23 er Venke Heide Hagerupsen konstituert rektor/enhetsleder.

Ny enhetsleder/rektor fra 01.08.23 ved Elvetun skole er Heidi Skøyen Johansen. Hun er for tiden rektor ved Solneset skole i Tromsø kommune. Heidi er allmennlærerutdannet fra Høgskolen i Tromsø, og har Master i utdanningsledelse, samt veiledning -og IKT utdannelse. Hun har lang erfaring som skoleleder fra Tromsø kommune, både som inspektør og rektor.

Vi er glade over å ha fått på plass en erfaren rektor/enhetsleder på Elvetun skole, og ønsker Heidi velkommen til kommunen. Heidi bygger hus på Dyrøya, og vil bosette seg der.