Fylkeskulturprisen er på 20 000,- og kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/eller organisasjoner.

Kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til kulturprisen.
 

https://www.tffk.no/tjenester/kultur/aktuelt-kultur/nominer-din-kandidat-til-fylkeskulturprisen-2021.32305.aspx

 

Hvordan nominere?
Forslag med begrunnelse sendes som e-post til postmottak@tffk.no
Frist for å sende inn forslag er 25. oktober.

Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen skjer under fylkestinget i desember.

Les mer om fylkeskulturprisen her!