Sommarvindstorget ligger sentralt i Brøstadbotn i Dyrøy kommune. 

Plasseringen gir umiddelbar tilgang til sentrumsfunksjoner som butikk med post, idrettsanlegg, skole, barnehage, legekontor og sykehjem. Sommarvindstorget er selve hjertet i sentrum av Dyrøy. Bygget representerer en viktig sosial- og kulturarena for innbyggere og besøkende i kommunen. 1. etasje består av kafe, arealer for næringsdrivende og treningssenter. 2. og 3. etasje består av totalt 14 leiligheter for både kjøp og leie. 

 

Vi lanserer nå egen nettside for Sommarvindstorget der du kan lese mer om leilighetene og mulighetene som ligger i bygget. 

Pris etc. vil bli gjort tilgjengelig når megler er ferdig med utarbeidelse av prospekt. 

 

Nettsiden finner du på www.sommarvindstorget.no