Kommunen ble kontaktet av fastboende for flere år siden da det ble klart at mobildekning i dette området kun ville være aktuelt dersom kommunen kunne være med på et spleiselag. Dette var også løsningen i 2017 for å skaffe mobildekning ved Skøvatnet, den gang i spleiselag mellom Telia og kommunene Dyrøy og Sørreisa. I 2020 gikk kommunestyret i Dyrøy inn for å være med på et spleiselag sammen med Telia for utbygging av mobildekning også  i Sørfjord og Faksfjord.  

På grunn av pandemien har det vært forsinkelser i utbyggingen av mobilmasten. Men nå er ventetiden over.

* Du må ha abonnement hos Telia eller en mobiloperatør som benytter Telias mobilnett.