Tirsdag 10. august inviteres Dyrøy Ungdomsråd til en dag med teambuilding og lagbygging. 

Onsdag 11. og torsdag 12. august ønsker vi å nå bredt ut til unge i vår kommune for at de kan hente fram de gode ideene som skaper unike møteplasser og tilbud. Det vil være opplegg både ute og inne, med kreative metoder hvor du både kan bruke kroppen og hodet. Her vil ungdom bli kjent med seg sjøl, samarbeid med andre og i fellesskap utvikle løsninger på utfordringer og oppgaver i vårt lokalsamfunn.

Det krever ingen forberedelse i forkant. Opplegget er gratis i regi av sommerskole. 

Mål: Økt deltakelse fra unge lokalt til å skape gode møteplasser og tilbud.

Oppmøte: Nordavindshagen

Spørsmål og påmelding: Trine Strand, trine.strand@dyroy.kommune.no