Formannskapet skal bl.a. behandle saker om organisering av kommunens næringsarbeid i perioden etter at VOX er avsluttet, samt tilrettelegging av driftsfasen 1. etg i det nye sentrumsbygget. Tiltak for nedstyring og rapport fra Næringshagen Midt-Troms er også blant sakene som står på sakskartet.

Formannskapet trer også sammen som valgstyre og behandler saker som er knyttet til avvikling av valg høsten 2023.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside.  Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!