Omstillingsstyret har fått søknader om omstilling, bedriftsutvikling og kompetanseheving fra bedrifter som har virksomhet i Dyrøy.

VOX Dyrøy er omstillingsprogrammet i Dyrøy kommune. Styret består av tre fra næringslivet og to fra politisk hold. Innovasjon Norge og Troms og Finnmark fylkeskommune er observatører i styret, sammen med administrasjonen i Dyrøy kommune. Det er omstillingsstyret som vedtar tildelinger fra omstillingsmidlene kommunen har til rådighet.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!