Omstillingsstyret VOX Dyrøy KF består av representanter fra næringslivet i Dyrøy (3 stk) og fra politisk side (2 stk). De skal blant annet behandle søknad om tilskudd til markedsutvikling fra Mellem Bo og omsorg AS, samt en søknad fra Akvafarm AS om medfinansiering til reguleringsplanprosess for Sørfjord. Dyrøy Holiday AS søker om tilleggsfinansiering av reguleringsplan for sitt område på Mikkelbostad. Møteplan for 2023 skal besluttes. Ellers er det en rekke referatsaker, blant annet om arbeidslivsdag på Elvetun skole, rapport fra programstatusvurderingen for 2022 og evaluering av tidligere omstillingsprogrammer.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!