Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer, samt to representanter fra arbeidstakersiden. Dette utvalget skal blant annet diskutere regjeringens tillitsreform. Reformen har som mål å øke handlingsrommet og gi mer faglig frihet til førstelinja i staten og i kommunesektoren, slik at offentlig sektor samlet sett blir mer brukervennlig og mer lyttende overfor innbyggerne. Administrasjonsutvalget skal også ta for seg status på arbeidet med å gi flest mulig kommuneansatte hel, fast stilling, samt en sak om endring av tittel på øverste administrative leder i kommunen.

Formannskapet har ikke hatt møte siden i desember, de har derfor ei lang saksliste på årets første møte. Blant sakene utvalget skal ta stilling til, er endring av politisk utvalgsstruktur, anmodning om bosetting i 2023, utredning av salg av fibernett, ulike investeringstilskudd til næringslivet og en årsrapport for bruk av det kommunale næringsfondet i 2022. På sakslista er også ei høring om Statsforvalterens geografiske inndeling. Spørsmålet er om Statsforvalterembetet også skal deles i forbindelse med oppdelingen av fylkene Troms og Finnmark? Lista er ikke utfyllende.

Formannskapet har også fått en lang rekke søknader om etableringstilskudd knyttet til huskjøp, noe vi regner med skyldes at ordningen er blitt bedre markedsført og at flere dermed kommer seg inn i eget hus.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!