Ungdomsrådet skal blant annet behandle sak om UNG Espenesliv (festivaltilbud for ungdom), kommunens budsjett, opplæring av ungdomsråd, juleball i desember m.m.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet behandle forslag til handlingsplan for fastlegetjenesten for Sørreisa (2023-2026). Rådet skulle medvirket i prosessen på et tidligere tidspunkt, men forrige møte ble avlyst. Også Sørreisa kommune budsjett for 2023, Handlingsdel og økonomiplan 2023-2026 står på agendaen, samt nye legekontorer i sentrum av Sørreisa i kombinasjon med omsorgsboliger. OBS! Dette møtet avholdes i Sørreisa denne gangen, da rådet er et felles råd for våre to kommuner.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender.

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter. Velkommen!