Både kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret har som hovedsak årsberetning og årsregnskapet for 2022, som nå foreligger med revisjonsbekreftelse. I tillegg skal kommunestyret behandle årsregnskapet for VOX Dyrøy, og velge hvem som skal sitte i destinasjonsledelsen som består av kommunen(e) og Visit Senja-regionen. Formannskapet har bl.a. en sak om endring av retningslinjer for leie av kommunale boliger. Valgstyret skal velge stemmestyre og beslutte andre praktiske forhold rundt avvikling av valget til høsten. Plan- og naturutvalget skal behandle et privat planforslag Mikkelbostad og planprogram for begrenset revisjon av Kystplan II Midt- og Sør-Troms.

Det avholdes også en ekstraordinær generalforsamling for Nordavind Utvikling for å avslutte en valgsak.

Alle andre saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside Møtekalender.

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter. Velkommen!