Kommunestyret skal behandle den årlige tilstandsrapporten for Elvetun skole, økonomirapporter for kommunen og for omstillingsorganisasjonen, høringsutkast for regional næringsplan, trafikksikkerhetsplan for Dyrøy kommune, revidering av flaggreglement m.m.

Formannskapet skal blant annet ta stilling til framdriftsplan og prosess for rekruttering av ny toppleder, samt være valgkomité i forkant av generalforsamlingen i Nordavind Utvikling AS som avholdes samme dag.

Ungdomsrådets sakspapirer ligger ikke ute på hjemmesiden.

Alle andre saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside Møtekalender.

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter. Velkommen!