I tillegg gjennomfører kommunestyret en budsjettkonferanse 1. juni som er en forberedelse til budsjettarbeidet til høsten og en viktig start på arbeidet med samfunnsplanen for neste periode.

OPOM behandler blant annet den årlige tilstandsrapporten for Elvetun skole og PNU har saker som kommunal trafikksikkerhetsplan og Fylkesvegløftet – prioritering av FV 7840 i Dyrøy.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside  Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!