Kommunestyret skal blant annet behandle sak om nye vedtekter for Midt-Troms museum, og en sak om strøm- og porteføljeforvaltning som har gitt en stor økonomisk gevinst for kommunen. Endelig skal det fattes vedtak om en kommunal handlingsplan for ivaretakelse av veteraner og deres familier, en sak kommunen har jobbet lenge for å få på plass. Renovasjonsgebyr for fritidsboliger står også på agendaen.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!