Omstillingsstyret har sitt neste siste møte før sommeren og skal blant annet behandle søknad om et forprosjekt knyttet til utvikling av gårdsturisme på Espenesveien 901 (Nordic Horn), koblinger mellom lokalt næringsliv og ukrainske flyktninger samt mulig organisering av næringslivet i Dyrøy (næringsforening).

Formannskapet skal i tillegg til sin oppsatte saksliste gjennomføre dialogmøte med statsforvalteren i Troms og Finnmark den 20.4. Dette er noe statsforvalteren og kommunene gjør jevnlig. Her gjennomgås bl.a. status i de kommunale tjenestene som statsforvalteren har ansvar for å følge opp og det lages et «kommunebilde» som er gjenstand for diskusjon og dialog. PNU skal behandle planprogram og varsel om oppstart revisjon av kystsoneplanen.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!