PNU skal blant annet behandle sak om rullering av trafikksikkerhetsplan, der de er styringsgruppe i prosessen. I tillegg ligger det en klagesak på agendaen som skal opp til behandling i utvalget, samt en lang rekke referatsaker. Ungdomsrådet skal konstituere seg etter nytt valg som ble foretatt 3. mars. Fokus vil være opplæring av nytt ungdomsråd, festivalen UNG Espenesliv og innspill fra ungdommen til neste kommunestyremøte.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside.  Møtekalender

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!