OPOM skal bl.a. behandle saker om framtidig organisering av Elvetun skole, tilstandsrapport Dyrøy barnehage samt pasientrettede avvik i Pleie- og omsorgssektoren.

Alle saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside. Møtekalender.

Alle møter er i utgangspunktet åpne møter.

Velkommen!