Prosjektet er startet opp av Norges frivilligsentraler, og har fått tilskudd fra Helsedirektoratet. Et av kriteriene for prosjektet er at det skal gi et tilbud til alle uavhengig av inntekt, om du sitter i rullestol, bruker rullator, har med deg barnevogn, snakker norsk eller har psykiske utfordringer. Vi har valgt å legge kaféen til Arvid Hanssen-huset da dette lokalet er tilpasset besøkende med ulike behov. Vi har god fremkommelighet for alle, stor parkeringsplass, plass til både rullestoler, rullatorer og barnevogner, lekeareal for barn, samt et handicap-toalett med stellebord.

Prosjektet skal også være med på å gjøre frivilligsentralen mer synlig for innbyggerne, og bidra til møteplasser som alle kan benytte seg av.

Det er viktig å presisere at kaféen ikke er et gratistilbud til innbyggerne, men et tilbud hvor alle besøkende betaler etter evne. Vi ønsker på ingen måte å konkurrere med allerede etablerte bedrifter i kommunen, og vi prøver å skille oss ut fra andre aktører med et annet konsept enn etablerte bedrifter.

Tilbakemeldingene vi har fått i kaféen har vært utelukkende positive. Vi har stadig flere besøkende og vi får kommentarer som viser at det er et stort behov for denne typen møteplass. Enkelte har kaféen i Arvid Hanssen-huset som sin eneste sosiale arena, andre som dagens eneste gjøremål. Vi vil også presisere at kaféen kun har åpent fra 11.00-14.00 fra mandag til fredag nå i juli, og ellers i året er det kun åpent på fredager.

Dersom man ønsker ytterligere opplysninger om tiltaket, ta kontakt med ordfører, rådmann eller kulturleder.